Ashpazi – Sholi Ghorbandi – آشپزی – طرز تهیه شوله غوربندی

Ashpazi – Sholi Ghorbandi – آشپزی – طرز تهیه شوله غوربندیگفتگوی داغ و جنجالی مختار لشگری با رولا غنی آشپزی – طرز تهیه شوله غوربندی Ashpazi – Sholi Ghorbandi S.02 …

#Ashpazi #Sholi #Ghorbandi #آشپزی #طرز #تهیه #شوله #غوربندی

خرید لمینت دندان

آشپزی

گفتگوی داغ و جنجالی مختار لشگری با رولا غنی آشپزی – طرز تهیه شوله غوربندی Ashpazi – Sholi Ghorbandi S.02 …

1TV,1tvKabul,1tvaf,Afghanistan,one tv,channel one,Persian,Dari,تلویزیون یک,شبکه یک,خبر,چینل ون,برنامه,افغانستان,کابل,افغانی,فارسی,دری,آشپزی,غذا,خوراک,شوله غوربندی,shole ghorbandi

12 Replies to “Ashpazi – Sholi Ghorbandi – آشپزی – طرز تهیه شوله غوربندی”

  1. ممنونم برادر
    کاش فیلمبردار کمی دقیق تر داخل دیگ ر نشان میداد
    فقط اطراف دیگ معلوم میشد مواد قابل دید نبود

  2. برادر عزیز تشکر از امزش غذای تان من خودم از افغانستان آستم ولی توصیه میکنم برای تان اگرم برای یک بار هم شوده ویدیوهای آموزش غذاهای ایرانی را ببینید واقعا اموزنده است و شما طوری آموزش دادین که همه مواد های شما انگار که اندازه و قاعیده هیچ نداشت وهر چی ده دمی دستی تان میآمد در بین دیگ انداخته روان بودین که هیچ اندازه ده کار نبود ودوم اینکه روغنی زیتون نباید به اون اندازه بجوشد که هتا پیاز به او زرد شود روغن زیتون به کوللی زهری و تلخ میشود از فایدش نقصش زیاد تر میشود برادر عزیز آشپزی خیلی یگ مصعولیت سنگین است وقتی آدم ادعای آشپزی و اونهم در برابر کمره برای میلیونها مردوم آموزشی آشپزی داشته باشد باید از اندازه مواد از کیفیت غذا آدم همه را بطوری خوب وبه جای دور از هرفهای اضافه و تکراری انجام دهید برادر عزیز من قصدی اراد گیری ندارم ولی عیره بیگویم فرهنگی ما خیلی ضعیف و ناتوان و عقب مانده هستش ولی بازم اصرار میکنم برای یک بار هم که شوده آموزش غذاهای ایرانی را ببینید این یگ واقعیت است

Leave a Reply

Your email address will not be published.