کتلت های قبلی سوتفاهم بود (کتلت پاکستانی) فقط بگم چقدر خوشمزه میشه جوادجوادی

کتلت های قبلی سوتفاهم بود (کتلت پاکستانی) فقط بگم چقدر خوشمزه میشه جوادجوادی_jEa0FEOV4GzTewTGQ ✋✋✋✋✋✋✋ این فیلم زیر نویس انگلیسی دارد برای مشاهده آن را روشن کنید this …

#کتلت #های #قبلی #سوتفاهم #بود #کتلت #پاکستانی #فقط #بگم #چقدر #خوشمزه #میشه #جوادجوادی

خرید لمینت دندان

خوشمزه

_jEa0FEOV4GzTewTGQ ✋✋✋✋✋✋✋ این فیلم زیر نویس انگلیسی دارد برای مشاهده آن را روشن کنید this …

#جوادجوادی,#کباب کوبیده,#کباب برگ,#قرمه سبزی,#فسنجون,#زرشک پلو با مرغ,#کتلت,#غذا,#غذا ایرانی,#food,#persian food

Leave a Reply

Your email address will not be published.