غذا پختن به آلمانی | فرق افعال آلمانی | Almani karbordi

غذا پختن به آلمانی | فرق افعال آلمانی | Almani karbordiدر این ویدئو براتون صفر تا صد پاییز رو توضیح دادم. Vorgangspassiv گراماتیک آلمانی.

#غذا #پختن #به #آلمانی #فرق #افعال #آلمانی #Almani #karbordi

خرید لمینت دندان

آموزش پخت

در این ویدئو براتون صفر تا صد پاییز رو توضیح دادم. Vorgangspassiv گراماتیک آلمانی.

آشپزی به آلمانی,آلمانی,آموزش آلمانی,آلمانی با ندا,آلمانی با اشکان,آلمانی به فارسی,Alman Ba neda,Almani Ba ashkan,Almani Ba ehsan,Yadgiri,Yadgiri almani,Deutsch persisch,Persisch deutsch,Almani yad begir

3 Replies to “غذا پختن به آلمانی | فرق افعال آلمانی | Almani karbordi”

Leave a Reply

Your email address will not be published.