#غذا #آشپزی #طبیعت #خوردنی #آموزش #ایران آموزش پخت بره درسته شکم پر

#غذا #آشپزی #طبیعت #خوردنی #آموزش #ایران آموزش پخت بره درسته شکم پربعد از ذبح بره، پوستش رو بکنید و تمیزش کنید، و یه میله فرو کنید بهش و بذارید رو دو تا چوب. یه دور زعفرون میزنید، بعد سس مخصوصی که تو پست قبل آموزشش …

#غذا #آشپزی #طبیعت #خوردنی #آموزش #ایران #آموزش #پخت #بره #درسته #شکم #پر

خرید لمینت دندان

آموزش پخت

بعد از ذبح بره، پوستش رو بکنید و تمیزش کنید، و یه میله فرو کنید بهش و بذارید رو دو تا چوب. یه دور زعفرون میزنید، بعد سس مخصوصی که تو پست قبل آموزشش …

#غذا #ایران #آشپزی #دستپخت

Leave a Reply

Your email address will not be published.