بندار له نجیبی سره – آشپزی نجیبه فیض و سیتا قاسمی

بندار له نجیبی سره – آشپزی نجیبه فیض و سیتا قاسمیبرای آگاهی در مورد برنامه های جدید، کنسرت ها و تماشای برنامه های جالب و دیدنی به ما در چینل های رسمی ما بپیوندید: For more information regarding our upcoming shows …

#بندار #له #نجیبی #سره #آشپزی #نجیبه #فیض #سیتا #قاسمی

خرید لمینت دندان

آشپزی

برای آگاهی در مورد برنامه های جدید، کنسرت ها و تماشای برنامه های جالب و دیدنی به ما در چینل های رسمی ما بپیوندید: For more information regarding our upcoming shows …

ArianaTelevision,Ariana,Afghanistan,Afghanistan Television,Ariana TV,ATN,Afghan Shows,Afghan People,Aryana Television,Aryana,آریانا,تلوزیون آریانا,افغانستان,افغان,بانو سیتا قاسمی,Seeta Qaseemi,سیتا قاسمی,بندار,New Bandar Show,Bandar With Seeta Qasemi,سیتا قاسمی در برنامه بندار,Seeta Qasemie,Special Eid,عید مبارک,ویژه برنامه بندار له نجیبی سره,Bandar Special Eid program,Eid,ویژه برنامه عیدی,New Bandar Eid Show,آشپزی نجیبه فیض و سیتا قاسمی

25 Replies to “بندار له نجیبی سره – آشپزی نجیبه فیض و سیتا قاسمی”

 1. ten

  سیتا قاسمی سال ۱۹۸۰ تولذ شده و نه در سال ۱۹۸۳ دوم : به سیتا کثیف قاسمی
  معلوم بود که ان مرد را که عروسی کرد یک زن داشت. این مرد پسر ماما مادر
  کلان سیتا قاسمی است . گوش کنید این ویدیو سیتا کسیف را . سیتا کثیف خوداش
  سر این مرد صدا زد براینکه میخواست به المان با فامیل خود برسد و خوانده
  شود. سوم :سیتا کسیف توسط ولی معشور نشده بلکه توسط شوهراش. و توسط برادران
  و فامیل شوهراش . برادر بزرگ شوهراش میرصدیق او را و فامیل اش کمک و
  رهنماهی کرد که در المان قبول شوند. برادر دوم شوهراش سیعد حبیب داکتر سیتا
  را معرفی به داکتر جراحی کرد و زناخ کج را راست کرد. دختر ماما مادراش که
  خواهرزاده شوهراش خانم لومینا ایردگن داکتر دندان است همه داندان اش راست
  کرد. خانم برادر شوهراش نظیفه صدیق سیتا کثیف را شب ها در منزل خواهراش در
  فرانکفروت دعوت کرد او را با هنرمندا ن افغان مانند بشیر همدرد معرفی کرد.
  اولین ویدو سیتا کثیف با بشیر همدرد بود. بعد از ده سال وقیتکه به مقصد
  رسید ٍ فامیل اش توسط پول شوهراش با المان رسید .و روی تاجور ماننداش توسط
  پول و کمک فامیل شوهراش درست شد به کابل سفر کرد و با بیات ریس طلوو همبستر
  شد. و از شوهر خود باید جدا میشد. سیتا کثیف در شهر کلس روهی جرمنی زندگی
  میکند و نه در شهر فرانکفرت

 2. ten

  سیتا قاسمی سال ۱۹۸۰ تولذ شده و نه در سال ۱۹۸۳ دوم : به سیتا کثیف قاسمی
  معلوم بود که ان مرد را که عروسی کرد یک زن داشت. این مرد پسر ماما مادر
  کلان سیتا قاسمی است . گوش کنید این ویدیو سیتا کسیف را . سیتا کثیف خوداش
  سر این مرد صدا زد براینکه میخواست به المان با فامیل خود برسد و خوانده
  شود. سوم :سیتا کسیف توسط ولی معشور نشده بلکه توسط شوهراش. و توسط برادران
  و فامیل شوهراش . برادر بزرگ شوهراش میرصدیق او را و فامیل اش کمک و
  رهنماهی کرد که در المان قبول شوند. برادر دوم شوهراش سیعد حبیب داکتر سیتا
  را معرفی به داکتر جراحی کرد و زناخ کج را راست کرد. دختر ماما مادراش که
  خواهرزاده شوهراش خانم لومینا ایردگن داکتر دندان است همه داندان اش راست
  کرد. خانم برادر شوهراش نظیفه صدیق سیتا کثیف را شب ها در منزل خواهراش در
  فرانکفروت دعوت کرد او را با هنرمندا ن افغان مانند بشیر همدرد معرفی کرد.
  اولین ویدو سیتا کثیف با بشیر همدرد بود. بعد از ده سال وقیتکه به مقصد
  رسید ٍ فامیل اش توسط پول شوهراش با المان رسید .و روی تاجور ماننداش توسط
  پول و کمک فامیل شوهراش درست شد به کابل سفر کرد و با بیات ریس طلوو همبستر
  شد. و از شوهر خود باید جدا میشد. سیتا کثیف در شهر کلس روهی جرمنی زندگی
  میکند و نه در شهر فرانکفرت

 3. ten

  سیتا قاسمی سال ۱۹۸۰ تولذ شده و نه در سال ۱۹۸۳ دوم : به سیتا کثیف قاسمی
  معلوم بود که ان مرد را که عروسی کرد یک زن داشت. این مرد پسر ماما مادر
  کلان سیتا قاسمی است . گوش کنید این ویدیو سیتا کسیف را . سیتا کثیف خوداش
  سر این مرد صدا زد براینکه میخواست به المان با فامیل خود برسد و خوانده
  شود. سوم :سیتا کسیف توسط ولی معشور نشده بلکه توسط شوهراش. و توسط برادران
  و فامیل شوهراش . برادر بزرگ شوهراش میرصدیق او را و فامیل اش کمک و
  رهنماهی کرد که در المان قبول شوند. برادر دوم شوهراش سیعد حبیب داکتر سیتا
  را معرفی به داکتر جراحی کرد و زناخ کج را راست کرد. دختر ماما مادراش که
  خواهرزاده شوهراش خانم لومینا ایردگن داکتر دندان است همه داندان اش راست
  کرد. خانم برادر شوهراش نظیفه صدیق سیتا کثیف را شب ها در منزل خواهراش در
  فرانکفروت دعوت کرد او را با هنرمندا ن افغان مانند بشیر همدرد معرفی کرد.
  اولین ویدو سیتا کثیف با بشیر همدرد بود. بعد از ده سال وقیتکه به مقصد
  رسید ٍ فامیل اش توسط پول شوهراش با المان رسید .و روی تاجور ماننداش توسط
  پول و کمک فامیل شوهراش درست شد به کابل سفر کرد و با بیات ریس طلوو همبستر
  شد. و از شوهر خود باید جدا میشد. سیتا کثیف در شهر کلس روهی جرمنی زندگی
  میکند و نه در شهر فرانکفرت

 4. سیتا دروغگو . توسط چی زناخ کج خود را راست کردی .هنوز داکتر حبیب برادر شوهرارت زنده است. بینی کج را با جراحی راست کرده و زنا کج اش ار با بوتاکس

 5. دو فاحشه يكي طلاقي مه خارجي ها را ميته دوم جاسوس چهتلستان كه دوبي كوس ميته هههههههههه يعني دو فاحشه افغاني خدا بخير طالبان پيروز كنه كه كوسي ها گم شوه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *