آشپزی کردن بویکا افغانی در برنامه آدینه روز

آشپزی کردن بویکا افغانی در برنامه آدینه روزآشپزی کردن بویکا افغانی در برنامه آدینه روز محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و …

#آشپزی #کردن #بویکا #افغانی #در #برنامه #آدینه #روز

خرید لمینت دندان

آشپزی

آشپزی کردن بویکا افغانی در برنامه آدینه روز محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و …

Adina roz,Adina roz tolo tv,Tolotv,Tolo tv,Boyka,ورزشکار,آدینه روز,آدینه روز طلوع,طلوع,تلویزیون طلوع,بویکا,بویکا افغانی

15 Replies to “آشپزی کردن بویکا افغانی در برنامه آدینه روز”

  1. سحر جان نازنین وهمکار محترم شان دو شخصیت بسیار زیبا وعالی سلام تقدیم میدارم سال نو آغاز پراز دست آورد داشته باشید

  2. ولله تا هنوز دها بار روی این برنامه کلک کردیم و تماشا کردیم تمام مهمان ها بجز تخم مرغ چیز دیگر را یاد ندارن متأسفانه.

  3. 2 دانه نطاق لوده و شمتلو ره آورده ده یک برنامه که هفته یک بار است . طلوع هم 1 سال میشه تمام بیسواد و لوده پیدا کرده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *